Inflammatorisk ryggsjukdom

inflammatorisk_ryggsjukdom

Om du har ont i ryggen, då i ryggslutet och det är en starksmärta som gör det svårt att sova kan innebära att du drabbats av en inflammatorisk ryggsjukdom som heter ankyloserande spondylit (AS). Detta är en sjukdom som gör att benen vid ledbandsfästena i ryggen blir inflammerade och ömmar eller att du får en stark smärta. Går det flera år så kan detta leda till att det blir benförstöring samt ökad nybildning av ben i korsbenslederna. Det kan även leda till ökad nybildning av ben mellan kotorna som då benämns ankyloserande spondylit som förr hette Bechterews sjukdom. AS är den svåraste inflammatoriska ryggsjukdomen som finns idag. Man räknar med att var femte svensk är drabbad.Dock missar många att få rätt behandling eftersom det är svårt att ställa diagnosen då det i många fall är så att det är svårt för patienten att beskriva sina symptom.

Hitta bra Ryggstöd här: Ryggstöd.net

Symptom och behandling

Många gånger är det som sagt svårt för patienter att beskriva sina symptom. Men ett kännetecken är att man är extra stel, samt att man känner smärta i sin rygg efter att kroppen varit i vila en längre stund,som värst är det ofta på morgonen efter en natts sömn. Dock har en del så ont att de inte ens klarar av att sova en hel natt. Ett annat kännetecken är att denna ryggsjukdom ofta sker i unga år. De första symptomen dyker oftast upp redan i åldern 20-30 år. Man kan göra en röntgen av ryggen för att ställa diagnos. Behandling av denna inflammation i rygg sker med
icke-steroida antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel, även kallade NSAID-läkemedel.Det är även viktigt att påbörja behandling hos sjukgymnast eller få rehabilitering på annat vis. Fysisk träning gör att man bibehåller rörlighet och styrka samt att det minskar smärtan.