Inflammationssjukdomar

inflammationssjukdomar

När det kommer främmande ämnen, som bakterier eller virus ini kroppen så reagerar immunförsvaret på sådant sätt att det sänder ut vita blodkroppar samt kemiska ämnen som ett försvar. Reaktionen kallas för inflammation. En inflammation kan komma i samband med att man fått ett sår till exempel. I sår så finns det ofta många främmande partiklar, som gör att kroppen skapar en inflammation. Det gör den för att så att säga rensa upp.  Inflammationer kan yttra sig på flera olika sätt. Det kan vara rodnader, svullnad, smärta, feber, eller så blir det inga synliga symptom.  De inflammationer som inte syns, utan verkar i det dolda, de kan ligga bakom flera kroniska sjukdomar.

Inflammationer kan alltså uppstå i samband med ett sår,eller en skada, så som slag, eller brännskada. Kroppen sänder ut flera kemiska ämnen för att bakterier eller virus ska kunna avlägsnas. En del av ämnena som kroppen frigör dödar främmande partiklar direkt, medan andra ser till att det blir en ökad tillförsel av blod till området. Då kommer vita blodkroppar att strömma till. Dessa ser till att i sin tur döda de allra flesta bakterier och virus. Det är detta som kallas för inflammationsreaktion och syns som rodnad,svullnad, att det drabbade området känns varmt, att det gör ont och att det ibland är svårare rörlighet. En inflammation är i de flesta fall en bra reaktion,eftersom den hjälper till att hålla oss friska och reparerar skador. Men ibland kan det vara att immunförsvaret reagerar på ett sätt som inte är bra för vårkropp.

Vilka sjukdomar har samband med inflammation?

En inflammation kan ses som något negativt, men i de flesta fall är det något som hjälper kroppen att ta hand om skador. Akuta inflammationer brukar ofta läka ut ganska snabbt. Men det finns tillfällen då en inflammation blir långdragen. Då talar man om det som kallas för kronisk inflammation. En del sjukdomar gör så att kroppens eget immunsystem sätter igång en inflammationsreaktion trots att det inte finns främmande partiklar.Immunsystemet tror att en del av kroppens vävnad består av främmande ämnen,fast den inte gör det. Resultatet av det kan vill en skada på den egna organismen. Exempel på sådana sjukdomar med inflammation som grund är bland annat artros, reumatoid artrit, systemisk lupus erytematosus, allergier, astma,Sjögrens syndrom, IBS, med flera andra.

Ibland kan även vår kropp starta en inflammation som är kraftigare än vad som behövs, som när en skada ska läkas. Det gör att skadan läker långsammare. Inflammationer kan även drabba olika kroppsdelar på grund av överbelastning eller överansträngning. Det gäller till exempel hälseneinflammation, muskelinflammation och inflammation i knä. Dock är det ofta så att när det är besvär med muskler och senor, så är det inte en inflammation i sig även om det är det begreppet man använder sig av.

Symptom vid inflammation

Inflammation brukar ha flera symptom så som rodnad,svullnad, värme och smärta. Det kan även upplevas som om att man får en minskad rörlighet i det område som är inflammerat, särskilt om den sitter i en led. Det finns även andra symptom som feber, att man fryser, har ont i huvudet,muskelsmärtor eller ingen aptit.

Behandling av inflammation

Om det är så att inflammationen har en skadlig verkan på kroppen så kan man dämpa den med läkemedel, ofta antiinflammatoriska sådana.Mot inflammation som beror på infektion kan antibiotika behövas.

Har du muskelsmärtor, muskelinflammation, hälseneinflammation eller liknande. Uppsök då en Naprapat eller Kiropraktor ex Idrottsskadeexperten